1.
Algemeen
1.1
Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en huisregels van zowel 't Spectrum als Judo Grootegast te accepteren.
1.2
Het gebruik maken van materiaal en apparatuur is geheel op eigen risico.
1.3
Judo Grootegast aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeval of letsel.
1.4
Judo Grootegast aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.
2.
Lessen
2.1
Het lesgeld wordt ieder kalenderjaar bekend gemaakt aan de ouders en/of verzorgers van de judoka's.
2.2
Op feestdagen en vakanties kunnen de lessen vervallen of wordt er een aangepast rooster geïntroduceerd. Hierover zal u tijdig geïnformeerd worden.
3.
Lidmaatschap
3.1
De minimale periode van lidmaatschap is zes maanden. Gedurende de eerste zes maanden kan de sporter het lidmaatschap niet (tussentijds) opzeggen.
3.2
Als lid van Judo Grootegast wordt er van je verwacht dat je een judopak hebt, met schone voeten op de mat komt en geen sieraden draagt op het moment van training.
3.3
Indien de judoka niet op de les kan verschijnen, dient u uw kind af te melden bij de desbetreffende trainer.
3.4
Het wijzigen van contact- of adresgegevens kunnen digitaal gewijzigd worden via het ledensysteem. Bankgegevens dienen via de mail (info@judogrootegast.nl) persoonlijk doorgegeven te worden.
3.5
a.
Het lidmaatschap dient schriftelijk worden opgezegd middels ons opzegformulier. Dit formulier kunt u aan de trainer geven, mailen of per post versturen (Kerkweg 5, 9862 TH te Sebaldeburen). Elke andere vorm van opzegging wordt als ongeldig beschouwd.
b.
Het opzeggen van het lidmaatschap gaat per kwartaal.
c.
Het lidmaatschap kan pas worden opgezegd als alle financiële verplichten zijn voldaan.
d.
Het bestuur kan het lidmaatschap van een judoka opzeggen wanneer er unaniem besloten wordt dat de judoka zich niet aan de betalingen houdt. Dit wordt dan schriftelijk aan u bekend gemaakt.
4.
Betaling
4.1
Middels de inschrijving gaat u akkoord met automatische incasso per kwartaal.
4.2
De contributie dient vooruit te worden betaald.
4.3
Bij achterstand in betaling kan uw kind toegang tot de les worden ontzegd.
4.4
Bijkomende incasso kosten zijn voor rekening van uzelf..
4.5
Betalingen voor de wedstrijden die geld kosten moet u zelf overmaken op het rekeningnummer van de wedstrijdsecretaris: NL 16 RABO 0133 2876 61 ter name van Judo Grootegast. Vermeld in het onderwerp de wedstrijden en de naam van de judoka.
4.6
Het is niet mogelijk om korting te krijgen wanneer er structureel minder lessen gevolgd worden.
5.
Overige
5.1
De judoka en andere bezoekers gaan akkoord met het gebruik van zijn of haar beeltenis in druk, op foto, video e.d. voor website en andere promotionele doeleinden zonder daarvoor vergoeding te claimen. Bij bezwaar hiertegen, kunt u schriftelijk op het inschrijfformulier te kennen geven en altijd wijzigingen per e-mail kenbaar maken.
5.2
De kosten voor de wedstrijden en examens zijn niet bij de lesgelden inbegrepen.