Algemene voorwaarden
Hieronder vind je de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op Judo Grootegast.
1. Algemene voorwaarden
1.1
Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en huisregels van zowel 't Spectrum als Judo Grootegast te accepteren.
1.2
Het gebruik maken van materiaal en apparatuur is geheel op eigen risico.
1.3
Judo Grootegast aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeval of letsel.
1.4
Judo Grootegast aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.
2. Lessen
2.1
Het lesgeld wordt ieder kalenderjaar bekend gemaakt aan de ouders en/of verzorgers van de judoka's.
2.2
Op feestdagen en vakanties kunnen de lessen vervallen of wordt er een aangepast rooster geïntroduceerd. Hierover zal u tijdig geïnformeerd worden.
3. Lidmaatschap
3.1
Als lid van Judo Grootegast wordt er van je verwacht dat je een judopak hebt, met schone voeten op de mat komt en geen sieraden draagt op het moment van training.
3.2
Indien de judoka niet op de les kan verschijnen, dient u uw kind af te melden bij de desbetreffende trainer.
3.3
Het lidmaatschap dient schriftelijk worden opgezegd. Wanneer de opzegging is ontvangen en verwerkt, zal u een bericht krijgen van
3.4
Het lidmaatschap kan pas worden opgezegd als alle financiële verplichten zijn voldaan.
3.5
Het bestuur kan het lidmaatschap van een judoka opzeggen wanneer er unaniem besloten wordt dat de judoka zich niet aan de betalingen houdt. Dit wordt dan schriftelijk aan u bekend gemaakt.
3.6
Judo Grootegast werkt ook met een digitaal lidmaatschap. Alle gegevens die wij gebruiken voor de website, is alleen bekend bij het bestuur. Jaarlijks zullen deze gegevens doorgegeven worden aan de gemeente voor een sportsubsidie. Voor de rest wordt er vertrouwlijk omgegaan met de gegevens. Dat houdt in dat ongewensten niet bij de gegevens kunnen komen. Daarnaast is het wachtwoord encrypt [versleuteld], dat inhoudt dat de beheerder en leden van de website jouw wachtwoord niet kunnen lezen.
4. Betalingen
4.1
Middels de inschrijving gaat u akkoord met een maandelijkse automatische incasso.
4.2
De contributie moet vooruit worden voldaan, zo niet dan worden er extra administratiekosten berekend.
4.3
Betalingen voor de wedstrijden die geld kosten moet u zelf overmaken op het rekeningnummer van de wedstrijdsecretaris: NL 16 RABO 0133 2876 61 ter name van Judo Grootegast. Vermeld in het onderwerp de wedstrijden en de naam van de judoka.
Contact
't Spectrum
Kerkweg 5 te Sebaldeburen
info@judogrootegast.nl
Aanmelden nieuwsbrief
@JudoGrootegast
Judo Grootegast © 2019 | v2.0 | Made by Rick van der Veen